Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu KKS Granica

Zarząd Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w Kętrzynie

działając na podstawie & 24 ust. 1 ppkt. l) Statutu Klubu

zwołuje na dzień 13 lutego 2019 roku na godz. 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków) Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia na dzień 13 lutego 2019 roku na godz. 17:30, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków (miejsce Walnego Zebrania – jak wyżej).

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Głosowanie nad złożonymi rezygnacjami z funkcji członków organów statutowych Klubu.
 8. Wybory Prezesa Klubu.
 9. Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu.
 10. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
KKS GRANICA Kętrzyn
(-) Andrzej Degórski