Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KKS Granica Kętrzyn

Dzisiaj w sali konferencyjnej MOSiR w Kętrzynie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, o godzinie 18.15 (w drugim terminie), odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KKS Granica Kętrzyn.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania: z działalności Zarządu KKS Granica, z prac Komisji rewizyjnej, oraz finansowe -wszystkie za rok 2018, które to następnie większością głosów członków klubu zostały przyjęte, a zarządowi udzielono absolutorium.