Granica Kętrzyn bez zarządu

Odwołaniem zarządu zakończyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica. Nie wybrano jednak nowego zarządu.

Zwołane w przyspieszonym trybie walne zebranie członków Granicy było pochodną ostatnich zawirowań wokół finansowania klubu z budżetu miasta. Głównym punktem spotkania było głosowanie nad odwołaniem członków zarządu, którzy w komplecie złożyli rezygnacje z dalszego pełnienia funkcji. Większością głosów – 9 za, 8 przeciw i 7 wstrzymujących od głosu, zarząd w składzie Jarosław Moczarski, Robert Reszka, Paweł Sucharzewski i Robert Majchrzak został odwołany. Wskutek braku chętnych nie powołano jednak nowego zarządu.

Zgodnie ze statutem KKS Granica, do czasu powołania nowego zarządu władze w klubie będzie sprawował ten odwołany podczas poniedziałkowego zebrania. Nowe władze poznamy najprawdopodobniej na kolejnym zebraniu, zwołanym w trybie nadzwyczajnym. Na środę zostało też umówione spotkanie odwołanych członków zarządu z burmistrzem Kętrzyna. Tematem rozmów ma być dalsze funkcjonowanie klubu.

📸 W. Caruk