Zarząd klubu podaje się do dymisji

Ze względu na propozycję władz miasta, która zakłada przekazanie na statutową działalność klubu kwoty o ponad 40% mniejszej niż w roku ubiegłym i latach wcześniejszych zarząd klubu jednogłośnie zdecydował się zrezygnować z pełnionej funkcji.
Zmniejszenie finansowania do tego poziomu uniemożliwia funkcjonowanie klubu w dzisiejszym kształcie (10. drużyn młodzieżowych) oraz utrzymania poziomu sportowego pierwszego zespołu. Według zarządu nie pozwala to na kontynuację planu rozwoju sportowego klubu.
Petycją do władz miejskich o transparentne finansowanie klubu, zarząd wykazał aktywność w kontekście planowania wydatków na rok 2021. Petycja została pozytywnie zaopiniowana przez 3 komisje rady miasta ale z informacji płynących od władz wynika, iż nie będzie ona mogła zostać zrealizowana z powodów formalno-prawnych.
W zaistniałej sytuacji zarząd zaprasza wszystkich członków klubu 11. stycznia na walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy niebawem.