Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Klubu KKS Granica

Zarząd Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA, zgodnie z przepisami § 20 ust. 1-3 Statutu Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. (wtorek) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A.

Początek – godz. 17.00. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków) Zarząd wyznacza drugi termin zebrania na godz.17:15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu KKS GRANICA za rok 2019,
  2. z prac Komisji Rewizyjnej KKS GRANICA za rok 2019,
  3. finansowego za rok 2019.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu KKS GRANICA za rok 2019,
  2. przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej KKS GRANICA za rok 2019,
  3. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019,
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi KKS GRANICA.
 7. Uzupełnienia w składzie osobowym Zarządu KKS GRANICA.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu
KKS GRANICA Kętrzyn
(-) Jarosław Moczarski

UWAGA!

Podczas zabranie będzie można dokonać wpłaty składek członkowskich u pracownika biura KKS GRANICA.