Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu 18 stycznia

Ze względu na kwarantannę narodową zarząd klubu przesuną walne zebranie członków na 18 stycznia (hala sportowa MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A. Początek – 1 termin 17.00, 2 termin -17.15).

Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu o jednomyślnej rezygnacji z pełnionej funkcji „walne” wyłoni nowe władze klubu.