Walne Zebranie Członków Klubu KKS Granica Kętrzyn

Dzisiaj o godzinie 17.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu KKS Granica. W zebraniu wzięła udział liczna grupa Członków Klubu, jego sympatyków  i gości, na czele z Burmistrzem Miasta Kętrzyn, Ryszardem Niedziółką  i jego zastępcą – Maciejem Wróblem.

Najważniejszymi punktami Zebrania było głosowanie nad złożonymi rezygnacjami z funkcji urzędujących członków organów statutowych Klubu, które zostały przyjęte w całości.

Z piastowanych funkcji ustąpili:

Prezes Zarządu: Andrzej Degórski

Skarbnik: Krzysztof Krupienik

Członkowie Zarządu: Jarosław Moczarski, Bogdan Kuberski, Ireneusz Żukowski, Karol Lizurej

Członek Komisji Rewizyjnej: Mirosław Piłat

Wszystkim ustępującym członkom Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej składamy podziękowania za dotychczasową, ofiarną pracę na rzecz Naszego Klubu.

Następnie zgłoszono kandydaturą Jarosława Moczarskiego na nowego „Prezesa Klubu”, którą zaakceptowano dokonanym głosowaniem.

Potem,w ramach wyborów uzupełniających do Zarządu Klubu uzupełniono jego skład osobami: Roberta Majchrzaka, Roberta Reszki i Pawła Sucharzewskiego.

Na zakończenie przeprowadzono wybory uzupełniające do zdekompletowanej Komisji Rewizyjnej, spowodowane złożeniem rezygnacji przez jednego jej członka i niedawną śmierć drugiego – Janusza Tomczaka. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali : Roman Danisiewicz i Mateusz Lachowski.