W Powiatowym Centrum Edukacyjnym będą kształcić piłkarzy!

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia klasy sportowej, w której uczyć się będą młodzi piłkarze. Taka klasa powstanie już 1 września.

Aby pomysł mógł zostać zrealizowany, potrzeba było inicjatywy Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica i porozumienia pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim i Miastem Kętrzyn w zakresie wykorzystania bazy edukacyjnej, mieszkalnej i sportowej. To pierwsze takie działanie w historii Kętrzyna i całego powiatu.

– Jesteśmy w momencie, w którym zarząd powiatu jest zobowiązany do określenia kierunków kształcenia. Szukamy w tym zakresie nowatorskich rozwiązań i atrakcyjnej oferty, żeby zachęcić młodzież ze szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszych szkołach – mówi Michał Kochanowski, starosta kętrzyński. – Dziękuję Ryszardowi Niedziółce, burmistrzowi Kętrzyna i Jarosławowi Moczarskiemu, prezesowi klubu Granica, że chcą uczestniczyć w tym projekcie.

W uroczystym podpisaniu porozumienia, obok starosty, burmistrza Kętrzyna i prezesa Granicy, uczestniczył też wicestarosta Andrzej Lewandowski. Od strony sportowej całe przedsięwzięcie będzie firmował Adam Fedoruk, dyrektor sportowy Granicy, były reprezentant Polski oraz dwukrotny mistrz Polski i uczestnik Ligi Mistrzów w barwach Legii Warszawa.

Nabór uczniów do nowo powstającej klasy rozpocznie się już w marcu.