Oświadczenie zarządu klubu

Zarząd Granicy odpowiada na kłamliwe insynuacje i plotki.
W związku z tekstem zatytułowanym „Awantura o kasę – czy słusznie KKS Granica Kętrzyn otrzymała 400 tysięcy złotych? [odc. I]”, który pojawił się 4 stycznia na stronie internetowej prowadzonej przez Kacpra Jędrzejczaka(Info-Kętrzyn24.pl), publikujemy odpowiedzi na pytania zadane nam przez autora tekstu:
1. Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Kętrzyński Klub Sportowy Granica za rok 2020 powinno powstać do 31 marca 2021 r. O ile jednak obostrzenia związane z pandemią koronawirusa tego nie wykluczą, na 18 stycznia 2021 r. planowane jest walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KKS Granica. Wówczas też zostanie przedstawione sprawozdanie.
2. Członkowie zarządu KKS Granica nie otrzymują, ani nie otrzymywali, żadnych diet ani innych form wynagrodzenia za społeczną pracę na rzecz klubu.
3. Miesięczne wynagrodzenie trenera I-go zespołu Granicy wynosi 4 500 zł brutto.
4. KKS Granica nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia trenera I-go zespołu. Trener miał do dyspozycji pokój znajdujący się w Loży, z którego korzystał 2-3 razy w tygodniu, a który był wykorzystywany do kwaterowania zawodników Granicy już w latach ubiegłych.
5. W roku 2019 przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 9 016 zł. Przychody ze sprzedaży karnetów wyniosły 4 389 zł. Przychody z roku 2020 zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Już jednak wiadomo, że ze względu na powszechnie znane okoliczności, będzie to kwota nieporównywalnie mniejsza.
6. Od lutego 2019, a więc od rozpoczęcia obecnej kadencji zarządu klubu, KKS Granica nie zawarła żadnych umów z firmami Studio N., N-Media, Reshka i Trops.
7. KKS Granica nie wystawiała żadnych faktur ww. firmom. Należy w tym miejscu wskazać, że firma Trops była sponsorem posiłków niektórym członkom sztabu szkoleniowego i niektórym zawodnikom I-go zespołu, co odbywało się na zasadach wymiany barterowej: Usługi gastronomiczne na rzecz klubu – banner reklamowy firmy.
8. W okresie wskazanym w pkt. 6, przez KKS Granica została opłacona jedna faktura wystawiona przez firmę Trops. Była to kwota 2 630 zł brutto za 6-dniowe wyżywienie całego zespołu seniorów KKS Granica oraz sztabu szkoleniowego (25 osób dziennie, obiady dwudaniowe), przebywającego na tzw. obozie dochodzeniowym, w ramach przygotowań do rozgrywek ligowych.
9. Informacja o wysokości dotacji z 2020 r. zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
We wspomnianym na wstępie, tendencyjnym tekście, Kacper Jędrzejczak zainsynuował na podstawie rzekomych plotek, że członkowie zarządu Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica czerpią korzyści finansowe z tytułu pracy na rzecz klubu, po czym dopiero przysłał pytania, na które jeszcze tego samego dnia otrzymał wskazane wyżej odpowiedzi. Niestety, najprawdopodobniej niezadowolony brakiem „sensacyjnych” treści, Kacper Jędrzejczak po raz kolejny wykazał się naszym zdaniem brakiem profesjonalizmu oraz rzetelności i etyki dziennikarskiej. Domniemamy, że autorowi tekstu nie chodziło o rzetelne przedstawienie faktów, a o zwykłe oczernienie członków zarządu KKS Granica. Dlatego też postanowiliśmy upublicznić tę informację, a całą sprawę skierować do analizy współpracującej z nami kancelarii adwokackiej.
Zarząd KKS Granica