Nowe Władze Granicy

5 listopada odbyło się Walne Zebranie członków KKS Granica Kętrzyn. Podczas spotkania pisemne rezygnacje złożyli trzej członkowie Zarządu KKS Granica Kętrzyn: Tomasz Komorowski (Prezes), Arkadiusz Książek (Skarbnik) i Andrzej Klimowicz.

Podczas zebrania zdecydowało o uzupełnieniu składu Zarządu o następujące osoby: Andrzej Degórski, Magdalena Szulkowska, Jarosław Moczarski i Bogdan Kuberski.

Prezesem Klubu został wybrany Andrzej Degórski a skarbnikiem klubu została Magdalena Szulkowska.

Skład Zarządu po uzupełnieniu jest następujący: Andrzej Degórski (Prezes), Magdalena Szulkowska (Skarbnik), Jarosław Moczarski, Bogdan Kuberski i Ireneusz Żukowski.

Ustępujący członkowie Zarządu dziękują kibicom, piłkarzom i wszystkim sympatykom klubu za współpracę i życzą wielu sukcesów uzupełnionemu składowi Zarządu Klubu.

Dodaj komentarz