Nagrody dla klubów za współzawodnictwo w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 2015/16.

Zarząd W-MZPN na swoim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 roku przyjął wyniki punktacji współzawodnictwa klubów w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sezonie 2015/16 oraz przyznał najlepszym w tym zakresie klubom nagrody. Granica uplasowała się na miejscu trzynastym za co zostanie nagrodzona przez Warmińsko Mazurski Związek Piłki nożnej ośmioma piłkami .

Klasyfikacja wraz z informacją o przyznanej nagrodzie (zobacz)