Jesteś na
KKS Granica > historia

historia1

Jako datę założenia Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA przyjęto dzień  06 lipca 1947 r. i wiąże się ona z pierwszym oficjalnym meczem, którzy piłkarze GRANICY rozegrali przed mieszkańcami Kętrzyna, a ich przeciwnikiem była reprezentacji tego miasta.

ZAŁOŻENIE KLUBU
Początki działalności KKS GRANICA sięgają pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej i co ważne nie były związane z jego obecną siedzibą lecz Olsztynem i Ostródą. Pierwsze, w powojennej Polsce struktury życia sportowego, w znacznym stopniu oparte były na wojsku i innych formacjach mundurowych. Taki „model” był wiodącym na terenach tzw. „ziem odzyskanych”, gdzie brak było dostatecznie zintegrowanych społeczności lokalnych, a Warmia i Mazury do takich się wówczas zaliczały. W roku 1946 sformowano 5 Mazurski Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza, którego pierwszą siedziba był Olsztyn. Już wówczas na jego terenie poczęły tworzyć struktury sportowe, których rolą było zapewnienie służącym w nim ( Oddziale) żołnierzom możliwości czynnego uprawiania sportu, a które nieco później stały się zalążkiem powstania klubu sportowego.   Nie zachowały się jednak     dokumenty, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić datę powstania Klubu. Wiadomym jednak jest, że prezesem WKS GRANICA Olsztyn był SADLEY Kazimierz, a Klub aktywnie uczestniczył w działalności sportowej. Świadczą o tym między innymi rozkazy dowódcy Oddziału z tego okresu, które stwierdzały między innymi fakt przyznania dodatków żywnościowych dla piłkarzy Klubu, przydzielania pojazdów służbowych w celu przejazdów na zawody sportowe, czy też wyróżniania zawodników za osiągnięcia sportowe w roku 1946. Ponadto, fakt udziału WKS „GRANICA” w rozgrywkach sportowych dokumentuje ówczesna prasa olsztyńska , w szczególności zaś „ Wiadomości Mazurskie”, z których wynika, że Klub uczestniczył między innymi w rozgrywkach piłkarskiej klasy „A” organizowanych przez Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie i w roku 1946 uplasował się w nich na trzecim, a rok później jeszcze jako GRANICA Olsztyn miejscu drugim. W pierwszej połowie roku 1947 Oddział WOP przeniesiony został do Kętrzyna, a wraz z nim również klubowe struktury sportowe. Tym samym w czerwcu 1947 roku nową siedzibą Klubu został Kętrzyn i od tego właśnie okresu datują się związki Klubu z miastem Kętrzyn. Pierwszy mecz piłkarski zawodnicy Klubu rozegrali w dniu 06 lipca 1947 roku, a ich przeciwnikiem była reprezentacja tego miasta. Zawody zakończyły się zwycięstwem GRANICY   6 : 1, a bramki dla wojskowych zdobyli: Cieczko i Szymczak po 2 oraz Sobieraj i Piwowarski. Datę tę piłkarskie środowisko Kętrzyna przyjęło jako dzień powstania Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA. Wśród pierwszych działaczy w historii Klubu wyróżnili się między innymi: PASZKOWSKI Władysław, RUTYNA Władysław, SMALEC Roman, RAWBUĆ Stanisław, KOŚCIAK Sylwester, JEDNAK Stanisław, CISŁOWSKI Aleksander, BIAŁY Czesław, FEJA Edward, WIŚNIEWSKI Bronisław.

ZMIANY NAZW KLUBU
– Wojskowy Klub Sportowy „GRANICA” Kętrzyn ( 1947 – 1948)
– Zrzeszenie Sportowe „ GWARDIA” Kętrzyn ( 1948 – 1957)
– Klub Sportowy „ GRANICA Kętrzyn ( 1957 – 1970, 1972 – 1986 )
– Gwardyjski Klub Sportowy „ GRANICA Kętrzyn ( 1986 – 1993)
– Kętrzyński Klub Sportowy „GRANICA” Kętrzyn ( od 28 kwietnia 1993 roku )

ZMIANY BARW KLUBOWYCH
pierwotne barwy klubowe to prawdopodobnie kolory: biały, niebieski i zielony ( dwa pierwsze to barwy miasta Kętrzyn, natomiast trzeci to kolorystyczny symbol Wojsk Ochrony Pogranicza).
w okresie funkcjonowania GRANICY w strukturach” pionu gwardyjskiego” barwy biało – niebiesko – czerwone; kolor zielony został zastąpiony czerwonym ( „gwardyjskim”).  
– od roku 1993 powrót do barw biało – niebiesko – zielonych.

DSC_0008

ZARYS HISTORYCZNY KLUBU
Jak zaznaczono wcześniej historia powstania Klubu jest skomplikowana i wielowątkowa. Oprócz olsztyńskich, w rodowodzie Klubu są jeszcze „korzenie” ostródzkie. Mają one związek z powołanym tam w dniu 21 września 1946 r. Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. Początkowo, dodatkowe formy aktywności sportowej realizowano poprzez współpracę z ZZK „KOLEJARZ” Ostróda. Jednak   w roku 1947 klub usamodzielnił się i jako WKS „CENTRUM”   uczestniczył   w rozgrywkach piłkarskich ówczesnej klasy „B” . W marcu 1948 r. dokonano zmiana nazwy Klubu na WKS „STRAŻNICA”.   W tym samym roku Centrum zostaje zreorganizowane i przeniesione ( wraz z Klubem) do Kętrzyna, aby w   roku 1949 stać się Oficerską Szkołą WOP. W roku 1948 na terenie kraju utworzono federacje oraz branżowe zrzeszenia sportowe, w tym   zrzeszenie sportowe „GWARDIA” skupiające kluby sportowe związane, bądź funkcjonujące w jednostkach resortu spraw wewnętrznych ( wówczas ministerstwa bezpieczeństwa publicznego). W dniu 19 kwietnia 1949 roku klub zmienił dotychczasową nazwę i przyjął narzucony mu „szyld” Zrzeszenie Sportowe GWARDIA. Podobna zmiana dotknęła również WKS GRANICA. Tym samym, na terenie miasta, a nawet wspólnego kompleksu koszarowego położonego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego znalazły się dwie jednostki organizacyjne Wojsk Ochrony Pogranicza, w strukturach których działały ogniwa tego samego zrzeszenia sportowego, przy czym przy Brygadzie WOP było to Zrzeszenie Sportowe „GWARDIA” I, natomiast przy Szkole Oficerskiej WOP,   Zrzeszenie Sportowe „GWARDIA” II. W okresie tym w Klubie funkcjonowało 11 sekcji sportowych: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, hokeja na lodzie, bokserska, pływacka, lekkoatletyczna, strzelecka, gimnastyczna czy dżudo. Szczególnie utytułowana była sekcja strzelecka, której zawodnicy sięgali nawet po mistrzostwo Polski. Stan ten trwał do początków roku 1956. Przyniósł on zmiany w strukturach kętrzyńskiego WOP – u, skutkujące ostatecznie powołaniem w roku 1957 Kętrzyńskiego Oddziału WOP. Jego niewielkie stany osobowe stały się powodem zaniechania działalności koła ZS „GWARDIA” I, a Klub oparty została o potencjał ludzki, którym dysponowała Oficerska Szkoła WOP. Kiedy zaistniały możliwości przekształcania kół sportowych w kluby i samodzielnego przyjmowania ich nazw ówcześni działacze Klubowi zdecydowali o powrocie do historycznej nazwy „GRANICA”, a stało się to w dniu 5 sierpnia 1957 roku. Jednocześnie zdecydowano o jego członkostwie w strukturach Federacji Klubów Sportowych „GWARDIA”. W Klubie działały wówczas następujące sekcje sportowe:   piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, strzeleckiej, bokserskiej.

Brzemienną w skutkach dla Klubu,   była decyzja o podporządkowaniu w latach 1965 – 1971 Wojsk Ochrony Pogranicza resortowi Obrony Narodowej, w wyniku której zlikwidowano Oficerską Szkołę WOP, która była naturalnym zapleczem sportowym Klubu. Kierownictwo MON nie było zainteresowane utrzymaniem struktur sportowych, działających do tej pory w jednostkach WOP, dlatego też w połowie 1966 roku „GRANICA” została zmuszona do rozwiązania sekcji piłki nożnej, siatkowej oraz ręcznej, a w Klubie funkcjonowała jedynie pierwszoligowa sekcja strzelecka, której najwybitniejszą postacią była Barbara KOPYT, wielokrotna reprezentantka kraju, mistrzyni świata, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski, czterokrotnie w 10 najlepszych sportowców woj. Olsztyńskiego. Niestety w 1969 roku Klub na mocy centralnych władz sportu wojskowego został rozwiązany. Znaczna część dotychczasowych zawodników GRANICY przeszła do lokalnego sąsiada KS ZWIĄZKOWIEC ( później ZJEDNOCZENIE) Kętrzyn. Od roku 1971 WOP ponownie stają się formacją podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, co skutkuje powołaniem w Kętrzynie   Ośrodka Szkolenia WOP. W tym samym czasie nastąpiła również reorganizacja sportu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W miejsce Federacji Klubów Sportowych „Gwardia” powstał Gwardyjski Pion Sportowy. Pojawiły się zatem przesłanki do reaktywacji działalności sportowej nawiązującej do historycznego dorobku Klubu „GRANICA”. Dzięki licznym zabiegom byłych i nowych działaczy sportowych oraz wsparciu różnorodnych czynników „służbowych” w dniu 30 sierpnia 1972 roku dochodzi do zebrania założycielskiego i reaktywacji Klubu ( w tym również wchłonięcia sekcji piłki nożnej i koszykówki, które funkcjonowały w ZJEDNOCZENIU Kętrzyn), który przyjął nazwę Gwardyjski Klub Sportowy „GRANICA” z siedzibą w Kętrzynie. W Klubie działały sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i strzelecka, a nieco później jeździecka i tenisa stołowego. Od połowy lat osiemdziesiątych do pierwszych lat dziewięćdziesiątych wysoko notowana była sekcja piłki siatkowej, której drużyna grała nawet w II lidze. W latach osiemdziesiątych XX wieku, wraz ze zmianami ustrojowymi zachodzącymi w Polsce, coraz bardziej luźne stawały się więzi Klubu w ramach dotychczasowych struktur organizacyjnych sportu w resorcie spraw wewnętrznych   oraz Centrum Szkolenia WOP, a z początkiem lat 90 – tych uległy całkowitemu zerwaniu. 28 kwietnia 1993 roku dokonano zmiany z   Gwardyjskiego na Kętrzyński Klub Sportowy „GRANICA”, a   czerwony ( „gwardyjski”) kolor barw klubowych zmieniono na zielony, będącego symbolem historii Klubu i jego związków z formacjami granicznymi, które funkcjonowały na terenie Kętrzyna. Jednocześnie rok 1993 stał się rokiem ścisłego związania się Klubu z miastem Kętrzyn, zarówno w sferze finansowo – organizacyjnej jak i infrastrukturalnej. Przez jakiś czas w Klubie działały jeszcze sekcje: piłki ręcznej kobiet ( II liga), tenisa stołowego, taekwon do i tańca towarzyskiego, jednak od roku 2003 Klub został jedno-sekcyjnym klubem piłkarskim.

Pisząc o stosunkowo nieodległej jeszcze historii, warto zatrzymać się na latach 1996 – 1999. Wówczas to władze klubu bardzo energicznie zaangażowały się w proces tworzenia silnej drużyny piłkarskiej, zatrudniając sprawdzonego wcześniej szkoleniowca z Litwy Pawła Grigonisa. Dzięki temu, w roku 50–lecia klubu, Granica po pasjonującej rywalizacji z olsztynecką Olimpią uzyskała awans do IV ligi makroregionalnej, w której w pierwszym sezonie zajęła 2. miejsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców, zarząd klubu, w sezonie 1998/1999 sprowadził do Kętrzyna znanego w województwie trenera Józefa Łobockiego. Ten po dokonaniu szeregu zmian personalnych, doprowadził Granicę w błyskotliwym stylu do III ligi, dokładając do tego zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Sukcesy piłkarzy przyciągały na trybuny kętrzyńskiego stadionu liczne rzesze kibiców, a ich frekwencja na wielu meczach przekraczała 2 tysiące. Start w rozgrywkach III ligi był obiecujący, a Granica plasowała się w czołówce zespołów w nich uczestniczących. Niestety, już wówczas klub borykał się z problemami finansowymi, które z biegiem czasu narastały. Były one skutkiem zmian na stanowisku prezesa oraz reperkusji z nich wynikających. Osłabiona odejściem kluczowych zawodników drużyna, na finiszu rozgrywek zajęła spadkowe 15. miejsce, jednak w związku z powiększeniem ligi do 20 zespołów, ostatecznie utrzymała się w niej.

Grając w większości swoimi wychowankami, często juniorami, mimo ambitnej i nie przynoszącej wstydu postawie zawodników oraz kilku spektakularnym rozstrzygnięciom, zespół pod kierunkiem Romana Uglarenki, musiał jednak w kolejnym sezonie opuścić grono trzecioligowców. W międzyczasie oprócz wielu zawodników, klub opuściła większość ówczesnych działaczy. Dość powiedzieć, że w czerwcu 2001 roku w klubie pozostali jedynie Wiesław Markowski i Wiesław Sopyła oraz jego kierownik Zbigniew Wtulich, a wraz z nimi gigantyczne zadłużenie sięgające jak się później okazało, blisko 200 tys. zł. Jednak dzięki skutecznym działaniom w/w i licznego grona życzliwych klubowi ludzi, których jak się okazało wówczas nie zabrakło, udało się uratować „życie” Granicy i nie tylko przystąpić do rozgrywek sezonu 2001/2002, ale jednocześnie rozpocząć spłacania długów. Te okoliczności spowodowały, że Granica zamiast zniknąć ze sportowej mapy województwa, o mały włos nie awansowała ponownie do III ligi. Na finiszu IV – ligowych rozgrywek lepsza była tylko Polonia Olimpia Elbląg.

Po kilku sezonach marazmu i stagnacji, w rok 2011 przyniósł kolejny awans do III ligi, ale już tylko podlasko–warmińsko–mazurskiej. Wraz z tym sukcesem Granicy przyszło się ponownie zmierzyć z „demonami przeszłości” tj. nieuregulowaną częścią zadłużenia wobec ZUS, która pozostawiona przez kilka lat bez obsługi urosła do bardzo poważnej kwoty. Na szczęście dzięki determinacji ówczesnego prezesa klubu Romana Danisiewicza, a przede wszystkim wsparciu finansowym władz miasta Kętrzyn, kolejnej już w historii „egzekucji” na KKS Granica udało się zapobiec.

I tak to na przekór wszelkim przeciwnościom, kłopotom i problemom Kętrzyński Klub Sportowy Granica trwa do dziś, zapisując kolejne karty swojej historii, związanej od 70 lat z historią miasta Kętrzyna.

Top