…gdy coś się kończy, a coś się zaczyna…

Gromkie hip, hip, hura na cześć Pana Romana Danisiewicza rozległo się 22 czerwca 2016r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie, gdzie Trener poprowadził swój ostatni trening z zespołem orlików i przekazał grupę Pawłowi Miłoszewskiemu.

Trenerowi za długoletnią solidną pracę i wkład w rozwój młodzieży podziękował prezes klubu – Pan Andrzej Degórski  i oczywiście rodzice dzieci.
-„ Pan Roman nie żegna się ani z piłką ani z „Granicą” – uspokoił zgromadzonych rodziców prezes –  Został delegatem klubu na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie, które odbędzie się w najbliższą sobotę i liczymy, że w strukturach wojewódzkiego związku przez najbliższe cztery lata będzie działał na rzecz lokalnej piłki”-dodał.
Dotychczas Pan Roman Danisiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WMZPN.

Wzruszony Pan Roman zapewnił swoich wychowanków o pozostawaniu w gotowości służenia radą
i pomocą. Nie omieszkał wyróżnić najaktywniejszych zawodników (zdjęcie nr 3).

Panie Romanie!

DZIĘKUJEMY!!!