Przyjęto Regulamin Klubu Seniora przy KKS Granica

Dzisiaj odbyło się drugie spotkanie w ramach tworzącego się Klubu Seniora przy KKS Granica. Pomysłodawcą tej szczytnej inicjatywy jest wieloletni, zasłużony trener i działacz naszego klubu, Wiesław Sopyła. Na dzisiejszym spotkaniu kilkunastu członków klubu stworzyło i zatwierdziło regulamin swej działalności. O następnym spotkaniu informować będziemy na bieżąco.  

Powstaje Klub Seniora KKS Granica

24 stycznia odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest powołanie do życia Klubu Seniora przy KKS Granica. Jego uczestnikami były osoby przez wiele lat związane z kętrzyńskim sportem, a w szczególności klubem sportowym Granica. Intencją spotkania było uzyskanie opinii uczestników na temat zgłoszonej inicjatywy. Zebrani okazali jej przychylne zainteresowanie