72 urodziny Granicy!

Dzisiaj mija 72 lata od założenia Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica!

Jako datę założenia Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA przyjęto dzień  06 lipca 1947 ri wiąże się ona z pierwszym oficjalnym meczem, którzy piłkarze GRANICY rozegrali przed mieszkańcami Kętrzyna, a ich przeciwnikiem była reprezentacji tego miasta. Warto wspomnieć, że klub istniał już prawie dwa lata wcześniej, ale jego działalność ściśle związana była początkowo z siedzibą Wojsk Ochrony Pogranicza w Olsztynie i Ostródzie.

Pierwsze, w powojennej Polsce struktury życia sportowego, w znacznym stopniu oparte były na wojsku i innych formacjach mundurowych. Taki „model” był wiodącym na terenach tzw. „ziem odzyskanych”, gdzie brak było dostatecznie zintegrowanych społeczności lokalnych, a Warmia i Mazury do takich się wówczas zaliczały. W roku 1946 sformowano 5 Mazurski Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza, którego pierwszą siedziba był Olsztyn. Już wówczas na jego terenie poczęły tworzyć struktury sportowe, których rolą było zapewnienie służącym w nim ( Oddziale) żołnierzom możliwości czynnego uprawiania sportu, a które nieco później stały się zalążkiem powstania klubu sportowego. Nie zachowały się jednak     dokumenty, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić datę powstania Klubu. Wiadomym jednak jest, że prezesem WKS GRANICA Olsztyn był kpt SADLEY Kazimierz, a Klub aktywnie uczestniczył w działalności sportowej. Świadczą o tym między innymi rozkazy dowódcy Oddziału z tego okresu, które stwierdzały między innymi fakt przyznania dodatków żywnościowych dla piłkarzy Klubu, przydzielania pojazdów służbowych w celu przejazdów na zawody sportowe, czy też wyróżniania zawodników za osiągnięcia sportowe w roku 1946. Ponadto, fakt udziału WKS „GRANICA” w rozgrywkach sportowych dokumentuje ówczesna prasa olsztyńska , w szczególności zaś „ Wiadomości Mazurskie”, z których wynika, że Klub uczestniczył między innymi w rozgrywkach piłkarskiej klasy „A” organizowanych przez Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Olsztynie i w roku 1946 uplasował się w nich na trzecim, a rok później jeszcze jako GRANICA Olsztyn miejscu drugim.

W pierwszej połowie roku 1947 Oddział WOP przeniesiony został do Kętrzyna, a wraz z nim również klubowe struktury sportowe. Tym samym w czerwcu 1947 roku nową siedzibą Klubu został Kętrzyn i od tego właśnie okresu datują się związki Klubu z miastem Kętrzyn. Pierwszy mecz piłkarski zawodnicy Klubu rozegrali w dniu 06 lipca 1947 roku, a ich przeciwnikiem była reprezentacja tego miasta. Zawody zakończyły się zwycięstwem GRANICY 6:1, a bramki dla wojskowych zdobyli: Cieczko i Szymczak po 2 oraz Sobieraj i Piwowarski. Datę tę piłkarskie środowisko Kętrzyna przyjęło jako dzień powstania Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA. Wśród pierwszych działaczy w historii Klubu wyróżnili się między innymi: PASZKOWSKI Władysław, RUTYNA Władysław, SMALEC Roman, RAWBUĆ Stanisław, KOŚCIAK Sylwester, JEDNAK Stanisław, CISŁOWSKI Aleksander, BIAŁY Czesław, FEJA Edward, WIŚNIEWSKI Bronisław.

ZMIANY NAZW KLUBU
– Wojskowy Klub Sportowy „GRANICA” Kętrzyn ( 1947 – 1948)
– Zrzeszenie Sportowe „ GWARDIA” Kętrzyn ( 1948 – 1957)
– Klub Sportowy „ GRANICA Kętrzyn ( 1957 – 1970, 1972 – 1986 )
– Gwardyjski Klub Sportowy „ GRANICA Kętrzyn ( 1986 – 1993)
– Kętrzyński Klub Sportowy „GRANICA” Kętrzyn ( od 28 kwietnia 1993 roku )

ZMIANY BARW KLUBOWYCH
 pierwotne barwy klubowe to prawdopodobnie kolory: biały, niebieski i zielony ( dwa pierwsze to barwy miasta Kętrzyn, natomiast trzeci to kolorystyczny symbol Wojsk Ochrony Pogranicza).
– w okresie funkcjonowania GRANICY w strukturach” pionu gwardyjskiego” barwy biało – niebiesko – czerwone; kolor zielony został zastąpiony czerwonym ( „gwardyjskim”).   
– od roku 1993 powrót do barw biało – niebiesko – zielonych.