Wtorek 17.00 -2 lutego 2021 r. Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu

Zarząd Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA, zgodnie z przepisami  § 20 ust. 1-3 Statutu Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA, zwołuje na dzień 2 lutego 2021 r. (wtorek) Walne Zebranie Wyborcze Członków Kętrzyńskiego Klubu Sportowego GRANICA.

Zebranie odbędzie się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A.

I termin – godz. 17.00,

II termin – godz. 17.30.